Skip to main content

Statencommissie over Glastuinbouw Oostflakkee en Kaag en Braassem

5 januari 2010

De compensatie glastuinbouw staat op de agenda van de commissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 6 januari 2010. De bespreking is rechtstreeks en achteraf te volgen via deze website. De commissie bespreekt of Gedeputeerde Staten voor Oostflakkee en Kaag en Braassem een inrichtingsplan en businesscase mogen uitwerken waaruit moet blijken of de realisatie van glastuinbouw financieel en landschappelijk uitvoerbaar is.

Voorstel van Gedeputeerde Staten is dat bij dit onderzoek onder meer de volgende uitgangspunten gelden:

het oppervlak nieuw glas in Kaag en Braassem mag niet groter zijn dan het areaal verspreid liggend glas dat in het Zuid-Hollandse deel van het Groene Hart wordt gesaneerd;

ontwikkeling van de Veenderpolder voor glastuinbouw ligt het meest voor de hand;  

de ontwikkeling van de 200 tot 250 ha netto teeltareaal in Oostflakkee zal ten noorden van de N59 zijn.

Openbare vergadering

Geïnteresseerden zijn van harte welkom de commissievergadering in het Provinciehuis in Den Haag bij te wonen. De commissievoorzitter, Marco van der Sloot, opent de vergadering om 09.30 uur.

 

Bron: Groentenieuws