Skip to main content

Veenstreek wil ruimte blijvers

Meer ruimte voor de glastuinders in Alkemade en Jacobswoude. Dat is het voornaamste speerpunt van de nieuwe Stichting Platform Tuinbouw Veenstreek die zich woensdag presenteert.

In het platform participeren tuinbouwondernemers en -instanties. Zo zijn de plaatselijke afdeling van LTO Noord en KAVB in het bestuur vertegenwoordigd. Het platform fungeert als een advies- en overleggroep. LTO Noord blijft de belangen behartigen van agrariërs die willen stoppen of doorgaan. ,,Met het platform proberen we boven de partijen uit te stijgen om zo met elkaar in gesprek te komen’’, verklaart freesiakweker en platformvoorzitter Theo Akerboom. 

Woensdag stelt het platform zich voor als ook het eindrapport over de toekomst van vier glastuinbouwgebieden in Alkemade en Jacobswoude wordt aangeboden aan de betrokken overheden. LTO Noord Projecten heeft onderzocht welke maatregelen nodig zijn om veel problemen op te lossen. Het gaat om de gebieden De Baan/Sotaweg, Flora-Geestweg, Nieuwe Wetering en Woubrugge.
,,Er zitten hier vrij veel kleinschalige bedrijven met oudere ondernemers zonder opvolger. Deze bedrijven gaan in de verkoop. Toch zijn er heel wat jonge ondernemers die toekomst zien. Daar focussen we ons op’’, vertelt Akerboom. ,,We willen dat gemeenten en provincie zich gaan bekommeren om dit gebied en planologische duidelijkheid geven.’’

Akerboom verwijst naar het bestemmingsplan Braassemerland, dat globaal het tuinbouwgebied Noord- en Zuideinde en de Noorderhemweg in Roelofarendsveen omvat. De komende vijftien jaar worden er 2250 woningen gebouwd op enkele honderden hectares tuinbouwgrond. De voorzitter heeft daar geen problemen mee. ,,Als de ondernemers die verder willen, maar in staat worden gesteld verder te gaan.’’
De vraag is of deze ondernemers nog wel een plek kunnen vinden in de andere kassengebieden. Akerboom denkt daarom aan een nieuwe glastuinbouwlocatie voor grootschalige kassen. ,,Gemeente Alphen aan den Rijn legt druk op Woubrugge om woningen te bouwen. De dorpskern wil graag beschermd blijven. Als koppeling kun je een nieuw tuinbouwgebied realiseren, waarbij de ondernemers de woningen slim van warmte en energie voorzien.’’

Wethouder Jan uit den Boogaard zegt in de brochure van het platform voorstander te zijn van een nieuwe locatie als Alkemade op 1 januari is gefuseerd met Jacobswoude tot Kaag en Braassem. Dit om tuinders die moeten wijken voor de woningen en willen doorgaan, ruimte te bieden. Maar vooralsnog wil de grondaankoop niet vlotten. De gemeente biedt naar verluid 27,50 euro per vierkante meter aan de tuinders. ,,Een belachelijk bedrag’’, reageert Akerboom. ,,Voor het verwerven van een nieuw perceel moet minimaal het dubbele worden gegeven om in de omgeving door te starten.’’
De wethouder bestrijdt de kritiek. ,,Mogelijk zijn er bedrijven die niet verder kunnen op basis van de prijs die wij bieden. Maar dat is veeleer een gevolg van hun bedrijfseconomische situatie dan van de door ons geboden grondprijs.’’

Nieuwe Oogst, editie West, zaterdag 29 november 2008