Skip to main content

Kennis van bloemen bundelen

  • Gepubliceerd op 23 januari 2009, 17:31
 

Roelofarendsveen¬†–¬†

De coalitie van CDA, VVD en PvdA in de fusiegemeente Kaag en Braassem wil de komende jaren flink inzetten op de ontwikkeling van de tuinbouw en de recreatiesector. Dat is te lezen in het gisteren gepubliceerde coalitieakkoord.

Zo willen de coalitiepartijen dat de mogelijkheid wordt onderzocht om van Roelofarendsveen een ‘flower knowledge port’ te maken. In het dorp is al veel specialistische kennis aanwezig over veredeling en vermeerdering en ook het keuringsinstituut Naktuinbouw is in de Veen gevestigd. De partijen hopen dat er door een bundeling van krachten nieuwe werkgelegenheid naar het dorp kan worden gehaald.De gemeente gaat ook onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een recreatief bedrijventerrein. Hierbij is het idee dat het oprichten van een recreatief bedrijventerrein goed kan zijn voor de werkgelegenheid en tevens de recreatieve functie van de gemeente kan versterken.

In het coalitieakkoord worden verder nog een aantal voornemens uitgesproken. Zo willen de partijen bekijken of het mogelijk is om in navolging van de oude gemeente Jacobswoude voor heel Kaag en Braassem de welstandscommissie af te schaffen, moeten burgemeester en wethouders zich inspannen voor subsidie van de regio voor gemeentelijke groenprojecten en moet de gemeente over twee jaar met een stuk minder ambtenaren twintig procent goedkoper werken en toch een betere service verlenen.