Skip to main content

Zes vragen aan Arjan van Velden

Arjan van Velden werkt namens Greenports Nederland, Greenport Aalsmeer en Platform Tuinbouw Veenstreek aan een gebiedsvisie voor de Baan/Sotaweg. Dat doet hij in nauwe samenwerking met de ondernemers en bewoners in het gebied en met betrokken overheden. Wat was de aanleiding voor dit project en wat levert het op? Deze en andere vragen beantwoordt Arjan met veel plezier in dit artikel.

 

Wat was de aanleiding om een gebiedsvisie op te stellen voor het gebied Baan/Sotaweg?
De Googerpolder, de polder waarin dit tuinbouwgebied gevestigd, bestaat al drie eeuwen. In de jaren zestig van de vorige eeuw is het gebied ontwikkeld tot een belangrijk tuinbouwgebied waar mensen tot en met de dag van vandaag met veel plezier ondernemen en wonen. Het gebied heeft toekomst, maar kent door de bril van 2021 bezien ook een aantal uitdagingen. Er staan redelijk veel verouderde opstanden en de bedrijven zijn relatief kleinschalig. Daarnaast is er zorg over de verkeersveiligheid van de ontsluiting en over de noodzakelijke energietransitie: hoe organiseer je dat hier? Platform Tuinbouw Veenstreek heeft deze uitdagingen al meerdere malen op tafel gelegd. Reden voor Greenports Nederland om – in het kader van het Greenport project gebiedsgericht aanpak – begeleiding aan te bieden bij het vinden van antwoorden in de vorm van een gebiedsvisie. 

 

Hoe hebben jullie het aangepakt?
Een gebiedsvisie is alleen waardevol als de inhoud ervan bepaald en omarmd wordt door zoveel mogelijk ondernemers en bewoners. Om die betrokkenheid te bereiken, hebben we acht ondernemers benaderd die gezamenlijk een goede afspiegeling van het gebied zijn. We zijn met ze in gesprek gegaan over de grootste uitdagingen maar ook over de vraag of zij trekkers wilden zijn van dit project. Aanvankelijk was daar nog wat scepsis over: ‘dit wordt het zoveelste plan’, maar onderweg veranderde dat ten positieve. Ze zijn het gebied in gegaan om met collega-ondernemers en bewoners in gesprek te gaan en ze te enthousiasmeren voor dit project. Ik heb daar veel respect voor. Ze hebben er echt veel tijd en energie in gestoken, ook toen de coronacrisis bedrijfsmatig om extra aandacht vroeg. Het resultaat was er ook naar. Op de kantinebijeenkomsten die we in juni organiseerden kwamen uiteindelijk zestig mensen af. 

 

Wie zijn er nog meer bij dit proces betrokken? 
Naast de bewoners en ondernemers, zijn ook de gemeente, de provincie en partijen zoals het Hoogheemraad van Rijnland betrokken. Vertegenwoordigers van deze organisatie worden betrokken bij alle voorbereidingen en zullen ook aanhaken bij de online bijeenkomsten in februari. De gemeente en de provincie hebben in de zomer van 2020 ook een werkbezoek gebracht aan een aantal bedrijven, wat in het gebied erg gewaardeerd werd

 

Wat voor stappen hebben jullie tot nu toe gezet?
Tijdens de kantinebijeenkomsten hebben we de bewoners en ondernemers zelf aan het woord gelaten. Iedereen mocht antwoorden op vragen als wie en wat bindt je aan dit gebied? Op het einde van de avond hebben we gepeild wie mee wilde denken over de vervolgvragen. Het momentum was goed en de betrokkenheid groot, dus toen de
tweede lockdown een nieuwe live bijeenkomst in de weg stond, besloten we toch om door te gaan. We hebben iedereen die zich aangemeld had, gevraagd om hun toekomstdroom voor het gebied op te tekenen met behulp van een door ons aangeleverde tekenkit. Daarop ontvingen van 80% van de mensen een tekening. We waren oprecht onder de indruk van de kwaliteit en creativiteit van de ideeën die ingediend zijn. De mensen hadden er zichtbaar veel tijd en aandacht aan besteed. Zo werd er bijvoorbeeld geopperd om een gemeenschappelijk bedrijf te starten voor het telen van nicheproducten.

 

Wat hebben jullie met die input gedaan?
Uit al die tekeningen hebben we drie extreme varianten laten maken die we medio februari in een online bijeenkomsten gaan presenteren en met elkaar bespreken.Uit die bijeenkomsten hopen we voldoende input te krijgen om hier vervolgens een realistisch toekomstbeeld uit te destilleren. We hopen dat toekomstbeeld medio 2021 te kunnen presenteren.

 

En daarna, hoe gaat het daarna verder?
Aan de toekomstvisie wordt ook een plan van aanpak gekoppeld. In dat plan van aanpak staat omschreven welke stappen er gezet moeten worden om die visie werkelijkheid te laten worden. Welke projecten daaruit voortvloeien weten we nu nog niet, maar dat we met elkaar verder aan slag gaan staat voor mij vast. En uiteraard informeren we de betrokkenen en belangstellenden daar in een later stadium graag verder over.