Skip to main content

Zuid-Holland stemt in met plan behoud glasareaal

21 oktober 2010

Provinciale Staten van Zuid-Holland stemt waarschijnlijk in met het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) om in de provincie enkele honderden hectaren extra uit te trekken voor glastuinbouw.  Dat bleek woensdagavond tijdens een vergadering van de Statencommissie Economie.


GS hadden in het collegeakkoord ingezet op het behoud van 5800 hectare glastuinbouw in Zuid-Holland. Door sanering is het teeltareaal in de provincie teruggelopen tot iets meer dan 5000 hectare. Met het voorstel van GS dat nu op tafel ligt voor het aanwijzen van nieuwe glasbouwgebieden, komt het teeltareaal uit op bijna 5400 hectare. Hiervan wordt zo’n 250 hectare uitbesteed aan de provincie Noord-Holland.

Vraagtekens

Bijna alle partijen spraken tijdens de commissievergadering hun goedkeuring uit voor het plan van gedeputeerde Asje van Dijk. Alleen GroenLinks zet nog steeds vraagtekens bij de noodzaak om extra gebied te wijden aan de glastuinbouw.De provincie schrapte eind augustus al een aantal gemeenten als mogelijke vestigingsplaatsen voor glastuinbouw, omdat de maatschappelijke weerstand tegen het voorstel te groot was.

Onvrede

Het ging om gebieden in de gemeenten Brielle, Westvoorne en Kaag en Braassem. Gedeputeerde Van Dijk voegde tijdens de commissievergadering woensdagavond op verzoek van de fracties ook de Boterdorpse Polder in Lansingerland aan dit rijtje toe.

Vertegenwoordigers van de glastuinbouw spraken tijdens de vergadering hun onvrede uit over het niet nakomen van de belofte van GS in het coalitieakkoord om 5800 hectare teeltareaal te garanderen. De tuinders zijn bang dat een verdere verkleining van de kerngebieden in de provincie de leidende positie van Nederland op dit gebied aantast.

Provinciale Staten neemt op 10 november een definitief besluit over het glasplan.

bron: ANP