Skip to main content

Zuid-Holland wil meer onderzoek kaslocaties

24 november 2009

De provincie Zuid-Holland werkt een inrichtingsplan uit voor duurzame glastuinbouw in Kaag en Braassem en Oostflakkee.

In beide gemeentes is weerstand tegen nieuwe kassen, maar de provincie wil een onderzoek naar de haalbaarheid van duurzame glastuinbouw. Gedeputeerde Staten (GS) hebben daarmee een besluit over nieuwe locaties uitgesteld tot na het haalbaarheidsonderzoek. Volgens GS zijn de nieuwe kassen nodig om het areaal in de provincie op peil te houden. 

Voor het opstellen van het inrichtingsplan en de businesscase wordt gerekend met 90 hectare voor Kaag en Braassem en 200 tot 250 hectare voor Oostflakkee. Daarnaast wordt gekeken welke ruimte beschikbaar is in de bestaande Greenports. Ook de resultaten van de commissie Nijkamp, die de ontwikkeling van de Greenports in Nederland onderzoekt, worden in de besluitvorming meegenomen.

BRON: AGRARISCH DAGBLAD AUTEUR: JEROEN VERHEUL