Skip to main content

Zuid-Hollandse ‘ruimte voor ruimte’-regeling verruimd

28 april 2011

De sloop van 0,25 ha kas of  500 m2 schuurruimte of een combinatie geeft binnen de Zuid-Hollandse ‘ruimte voor ruimte’-regeling recht op de bouw van een burgerwoning. Dit is een halvering van de oorspronkelijke sloopoppervlakten, meldt LTO Vastgoed.

 

De makelaar brengt ook nog een andere versoepeling onder de aandacht. Compenserende bouwrechten voor woningen gelden voor de sloop van kassen en schuren die voor 1 januari 2007 zijn opgericht. De peildatum is hiermee met vier jaar opgerekt. Ondernemers die tussen 2003 en 2007 nieuwbouw realiseerden, komen nu ook in aanmerking voor de regeling.

Aanvullende eis

De provincie stelt wel een aanvullende eis voor deze versoepelingen, meldt Jaco Eeltink van LTO Vastgoed. Glastuinders die van de regeling gebruik maken, maar onder de oorspronkelijke sloopoppervlakten (0,5 ha kas, 0,1 ha schuur) zitten, moeten een bijdrage storten in een compensatiefonds. ,,Ze leggen als het ware het verschil bij. Minder dan de oorspronkelijke sloopoppervlakten leiden er immers toe dat minder bebouwing plaatsmaakt voor verfraaiing van het landschap. Het doel van de ruimteregeling. Dit wordt gecompenseerd door het fonds, doordat weer meer geld beschikbaar komt voor de regeling”, licht Eeltink toe.

 

Bron: Vakblad voor de Bloemisterij