Skip to main content

Veense tuinders blij met nota Geestweg-Floraweg

21 april 2011

Stichting Platform Tuinbouw Veenstreek (SPTV) is blij met de Nota van uitgangspunten Geestweg-Floraweg die op 18 april is goedgekeurd door de gemeenteraad van Kaag en Braassem.

De nota, die de opmaat vormt naar een nieuw bestemmingsplan, kan volgens de SPTV de komende tien jaar leiden tot een betere invulling van het bruto 130 ha tellende glastuinbouwgebied Geestweg-Floraweg. „Of dat ook echt gebeurt, is uiteraard aan de markt’’, aldus SPTV-voorzitter Theo Akerboom.

Hij verwacht dat de nota niet zal leiden tot een bestemmingsplan „dat aan alle kanten mogelijkheden geeft om tot een modern glastuinbouwgebied te komen’’. Toch is hij er content mee, vooral omdat de gemeente veel ideeën uit de vorig jaar verschenen toekomstvisie van de SPTV in de nota heeft meegenomen. Het gaat daarbij om ideeën voor slootdemping en een zogeheten water- en kassenbank.

De gemeenteraad ging tevens akkoord met een amendement van het CDA dat ruimte laat voor verbetering van de Floraweg. Bij deze weg is nu nog sprake van achterstallig onderhoud. Zodra een nieuw bestemmingsplan tot meer dynamiek in het gebied leidt, zal verbetering van deze weg volgens het CDA noodzakelijk zijn.

bron: Vakblad voor de Bloemisterij