Skip to main content

ZZP Agrariër hoeft nog maar 1 opdrachtgever per jaar

14 december 2010

Doordat de Belastingdienst en LTO Nederland een samenwerkingsconvenant hebben gesloten kunnen leden van LTO-organisaties die naast hun agrarische bedrijf diensten aanbieden als ZZP’er, volstaan met één opdrachtgever. Er tellen nog wel enkele andere eisen. Het moet wel gaan om werk in de agrarische sector en er geldt een maximum aantal uren (meestal 600 per jaar). De inkomsten moeten terugvloeien naar het eigen bedrijf.

Dit convenant kon vrij eenvoudig tot stand komen doordat boeren en tuinders al ondernemers zijn en dus niet snel volledig afhankelijk zullen worden van hun externe opdrachtgever. Hierdoor is er ook geen sprake van een gezagsverhouding.

Ondertekening
Het convenant is vrijdag 10 december 2010 getekend door Theo Poolen, lid Managementteam Belastingdienst en Mans Vulto, LTO-bestuurder Sociaal-economisch beleid. Beide partijen hebben afgesproken actuele branchespecifieke aandachtspunten bij de uitvoering van fiscale wet- en regelgeving aan elkaar voor te leggen. Om de samenwerking vorm te geven is een overlegplatform ingericht waarbij wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie centraal staan. Daarin wordt gewerkt aan praktische oplossingen voor problemen waar ondernemers en Belastingdienst in de praktijk tegenaan lopen. Tegelijk moet de rechtszekerheid worden bevorderd en willen beide convenantpartners komen tot een meer eenduidige interpretatie van de wet- en regelgeving.

Bron: Accountancynieuws