Skip to main content

Advies Brinkman structuur Greenports

8 november 2010

Eelco Brinkman geeft de Nederlandse tuinbouw advies over een mogelijke toekomstige belangenbehartigingstructuur. Het advies is afgeleid van de structuur voor de bouw. Brinkman is voorzitter van Bouwend Nederland.

Volgens bronnen heeft Brinkman de structuur van Bouwend Nederland vertaald naar de tuinbouw en deze al afgegeven aan Greenports Nederland, netwerkorganisatie in de tuinbouw dat Brinkman vroeg om advies.

 Volgens een woordvoerder van Sjaak van der Tak, voorzitter van Greenports Nederland, wordt het advies begin december gepresenteerd, maar het is de verwachting dat het model al in het kennismakingsoverleg maandag met minister Verhagen aan de orde is geweest.

Het advies van Brinkman is een vervolg op de toekomstvisie van de commissie Nijkamp deze zomer. Fragmentatie in de tuinbouwsector belemmert de aanpak van problemen en vraagt om een sterkere belangenbehartiging voor de sector, concludeerde de commissie. Nijkamp adviseerde een high level group (HLG) op te richten, waaraan private partijen deelnemen met aan het hoofd een aansprekende bestuursvoorzitter of directeur die voor overheid en publiek het gezicht en aanspreekpunt vormt. Volgens de woordvoerder van Van der Tak is een besluit over zo’n bestuursvoorzitter nog niet genomen.

Van der Tak roept het bedrijfsleven op positie te kiezen in Greenports Nederland. “Het bedrijfsleven kan een krachtiger positie innemen wanneer als één boegbeeld wordt opgetreden en met één mond gesproken wordt.”

Handelskoepel FrugiVenta kon vandaag nog geen reactie geven op de inhoud van de plannen van Greenports. Het Productschap Tuinbouw is voorstander van samenwerking binnen een netwerk, ook binnen het Greenportsnetwerk. Het PT en Greenports voert regelmatig overleg over afstemming van taken. 

Bronnen verwachten overigens dat nog veel werk nodig is om alle partijen te overtuigen van een structuurwijziging.

Bron: AGD.nl