Skip to main content

Greenports willen organisatiestructuur zonder overheid

10 november 2010

De vijf greenports, verenigd in Greenport Nederland, willen af van hun huidige organisatiestructuur die is gebaseerd op samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid. De tuinbouwclusters willen tot een organisatievorm komen die enkel plaatsbiedt aan het bedrijfsleven.

Dat maakte voorzitter Sjaak van der Tak van Greenport Nederland op 8 november bekend tijdens een werkbezoek van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) aan het Westland. „Met publiek-private samenwerking (PPS) binnen de greenports hebben we de afgelopen jaren veel bereikt, maar PPS heeft inmiddels ook wel haar langste tijd gehad’’, aldus Van der Tak. Hij doelde daarmee op de miljoenen aan zogeheten FES-gelden die de greenports de afgelopen jaren wisten binnen te slepen.

De greenports zijn volgens de Westlandse burgemeester in een vergevorderd stadium met het ontwerp van een nieuwe gouvernancestructuur. Deze is gebaseerd op die van Bouwend Nederland, de vereniging van bouwbedrijven waarvan Eelco Brinkman het boegbeeld is. Brinkman heeft de greenports de afgelopen tijd daarbij ook geadviseerd.

De tuinbouwclusters lijken daarmee een van de adviezen van de commissie-Nijkamp op te volgen. Die beveelde aan de PPS-constructie los te laten en over te gaan op een private structuur waardoor de greenports effectiever, slagvaardiger en herkenbaarder als gesprekspartner zouden zijn.

Van der Tak hoopt het nieuwe model in januari met Verhagen te kunnen bespreken. De minister gaf aan bereid te zijn de rol van de rijksoverheid in de greenports dan te herbezien. Nu is de overheid nog op rijks-, provinciaal en gemeenteniveau vertegenwoordigd in de greenports.

Bron: vakblad voor bloemisterij