Skip to main content

Productschap vraagt input ondernemers

28 augustus 2012

Het Productschap Tuinbouw roept ondernemers uit de sector op hun ideeën, kansen en knelpunten in te dienen zodat deze kunnen worden meegenomen in de PT-programma’s.

Het PT verstuurt aan elke ondernemer een e-mail met een link. Via de link kunnen de ondernemers en hun medewerkers ideeën, knelpunten en suggesties voor de programma’s aanleveren. Dit kan tot 12 september.

De ideeën en knelpunten die zijn aangedragen worden voorgelegd aan de zes Ondernemingsplatforms van het PT. Zij bepalen welke suggesties worden meegenomen in de verschillende conceptprogramma’s.

In de tweede helft van september stellen de platforms dan een conceptprogramma vast met daarin concrete projecten en projecten die nog verder moeten worden uitgewerkt. In oktober bespreken de PT-commissies Sierteelt& Groen en Voedingstuinbouw de concepten. Iedereen die suggesties heeft aangedragen, krijgt het concept-programma toegestuurd.