Skip to main content

Betere start export bloemen en planten

15 februari 2011

De Nederlandse exporterende groothandel heeft in januari een omzetwaarde gerealiseerd van € 378 miljoen. Dat is 20% meer dan in 2010 en 7% meer dan in 2009. Met snijbloemen werd afgelopen maand een plus gerealiseerd van 26% tot ruim € 250 miljoen en met pot- en tuinplanten een toename van 11% tot bijna € 128 miljoen.

 

Dit blijkt uit de exportstatistieken van HBAG Bloemen en Planten in Aalsmeer. Bij de vergelijking met 2010 en 2009 moet worden aangetekend, dat in beide jaren winters weer de afzet belemmerde. Dat kwam nog boven op de effecten van de economische crisis. Exporteurs handhaven daarom het gematigde optimisme voor de rest van het jaar.

Een voor de bloemen- en plantenafzet goede Valentijn is eind januari in de daghandel al te merken. Dat is dit jaar het geval. Dat komt ook omdat Valentijn in de twee voorafgaande jaren in het weekend viel en dit jaar op maandag. Ook de contract- en bemiddelingsomzet voor Valentijn was beter en dat is illustratief voor de positieve handelsstemming dit jaar.

Vertekend beeld
De betere start in januari is evenwel vertekend. Zowel in 2009 als in 2010 werden grote delen van Europa, verreweg het belangrijkste afzetgebied voor bloemen en planten uit Nederland, geteisterd door een relatief strenge winter. Vooral vorig jaar hield de winter lang aan, waardoor tot en met februari een achterstand werd genoteerd van 7%. Het jaar daarvoor was bovendien het effect van de economische crisis groot, waardoor de achterstand tot en met februari zelfs op 18% lag.

Snijbloemenwaarde stijgt sneller
De snijbloemenexport klom in januari met 26% tot ruim € 250 miljoen sneller dan bij de planten. Van de toplanden werd alleen in Italië, Zwitserland en België een minder grote toename gerealiseerd. De opvallende plus in Polen wordt door HBAG Bloemen en Planten nog nader geanalyseerd. Oost-Europese bestemmingen maken met een gemiddeld hogere groei de verwachtingen van exporteurs waar, al kan na een maand nog geen conclusie worden getrokken.
De stijging van de exportwaarde over de hele linie wordt toegeschreven aan een verbetering van de vraag in combinatie met een hogere inkoopwaarde. Vooral bolbloemen liggen dit jaar beter in de markt en dat is mede het gevolg van het gunstige, open weer. De markt- en straathandel en de impulsaankopen in het retailkanaal liggen hierdoor op een hoger niveau.

Wisselend beeld planten
De exportwaarde van pot- en tuinplanten klom in de eerste maand dit jaar met 11% tot bijna € 128 miljoen. Per land lopen de resultaten veel sterker uiteen dan bij de bloemen. De aanloop naar Valentijn was in het plantensegment in januari al merkbaar en leidde in februari tot schaarste in enkele productgroepen, zoals bloeiende orchideeën voor het hogere segment.

Gemiddeld niveau
De totale exportwaarde van € 378 miljoen afgelopen januari is hoger dan het gemiddelde voor de eerste maand dit millennium. Dat ligt op € 358 miljoen. Het hoogterecord werd in 2007 gerealiseerd toen voor het eerst in januari de grens van € 400 miljoen werd gepasseerd tot € 410 miljoen. In januari 2000 was de exportomzet met € 306 miljoen het laagst.
De positieve start is hoopgevend, maar overtuigd van definitief herstel van de vraag zijn exporteurs nog niet. De rendementspositie na de crisis is nog mager. Een verscherpte inzet op handhaving en zo mogelijk terugdringen van betalingstermijnen is noodzakelijker dan ooit. In combinatie met verbreding van de markt staat de Nederlandse groothandel voor grote uitdagingen.