Skip to main content

CDA lijsttrekker Liesbeth Spies in gesprek tuinders in Kaag en Braassem

8 februari 2011

Op donderdagmiddag 17 februari a.s. brengt Liesbeth Spies met enkele andere kandidaat statenleden en leden van het CDA Agrarisch Platform een bezoek aan Kaag en Braassem. Bij dit bezoek staat ondernemen centraal. In het bijzonder de bijdrage van de tuinbouw aan de economie in de regio en de kansen en ontwikkelingsmogelijkheden voor de glastuinbouw in Kaag en Braassem. Het doel van dit bezoek is het ontmoeten van ondernemers en hun bedrijven en te horen over de plannen die er zijn om de tuinbouw en de bedrijvigheid die daar mee samen gaat in Kaag en Braassem dynamisch en vitaal te houden.



Het bezoek start om 13.30 uur bij de NAK tuinbouw waar de directeur de heer John van Ruiten de aftrap doet met een presentatie over de organisatie en het belang van de vestigingslocatie. De heer Theo Akerboom, voorzitter Platform Stichting Tuinbouw Veenstreek, zal vervolgens een impressie geven over de huidige stand van zaken in de glastuinbouw in de regio en de inzet om kansen voor revitalisatie van de tuinbouw aan te pakken. Een aantal collega ondernemers zullen dit vanuit hun situatie ook toelichten.
De provincie is een belangrijke partner in het herstructureringsbeleid.

De delegatie zal zich vervolgens rond 14.45 u verplaatsen naar de rozenkwekerij Nolina in Woubrugge. Hier zullen vier jonge ondernemers uit deze streek hun visie geven op de glastuinbouw in de regio. Natuurlijk zal hier ook in het bedrijf gekeken worden hoe hier van een stekje een aantrekkelijk consumenten gereed product wordt gemaakt.
Liesbeth Spies vertrekt om 16.00 uur naar een volgend bezoek, maar er zal tot 17.00 uur gelegenheid zijn om met de statenleden verder te praten.