Skip to main content

Naktuinbouw eert jubilaris met Feest van Erkenning

24 september 2010

Naktuinbouw vierde het 25-jarig jubileum van directeur John van Ruiten met een Feest van Erkenning. Sprekers noemden internationale erkenningsregelingen een succesfactor voor de tuinbouw.

Het 25-jarig jubileum van John van Ruiten was aanleiding voor een feest met een boodschap. Drie gastsprekers gaven het thema ‘Feest van Erkenning’ vanuit hun eigen invalshoek en ervaring kleur en inhoud. Cabaretière en gastvrouw Sara Kroos praatte en zong de verschillende programmaonderdelen aan elkaar, waarbij ze de lachers op de hand kreeg.

Esther de Lange, lid van het Europees Parlement namens het CDA, constateerde dat een feest van erkenning niet altijd een feest van herkenning is. De Europese Unie is met 27 lidstaten rijk aan cultuurverschillen. Die maken het Europese beleid minder voorspelbaar. Bovendien verandert de wijze van besluitvorming, omdat het Europese Parlement daarin een grotere rol gaat spelen.

De tuinbouwsector en haar publieke of publiek-private partners, zoals Naktuinbouw, kunnen daarop inspelen door helder te communiceren met de maatschappij en de politiek. Timing en een goede kapstok zijn daarbij van belang. De Lange stelde ook dat allianties met organisaties en beleidsmakers in andere landen belangrijker zijn dan ooit om de gezamenlijke Nederlandse belangen te dienen.

Namens de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit hield Inspecteur Generaal Wim Schreuders een beschouwing over onderlinge samenwerking. Naktuinbouw en de Plantenziektenkundige Dienst, een van de rechtsvoorgangers van de nVWA, hebben daarmee een lange historie. De onderlinge rollen zijn tijdens en door die samenwerking veranderd. Naktuinbouw heeft taken overgenomen van de PD en blijk gegeven van initiatief en innovatievermogen. Het bedrijfsleven draagt nu meer eigen verantwoordelijk dan voorheen en dat zorgt voor een doelmatige en efficiënte organisatie van kwaliteitsborg en fytosantitaire controle. De nVWA gaat vooral uit van risicogericht toezicht binnen de wettelijke kaders, onder andere op de taken die Naktuinbouw uitvoert. Die kaders zijn geen rotsvaste gegevens, maar zijn door het bedrijfsleven langs politieke weg te beïnvloeden.

Orlando de Ponti, oud-voorzitter van de International Seed Federation, ging in op de succesvolle publiek-private samenwerking in de sector uitgangsmateriaal, waarin Naktuinbouw een sleutelrol speelde en speelt. Hij noemde het mondiaal erkende NAL-certificaat voor laboratoria van zaadbedrijven en het International Seed Health Initiative en het Technologisch TopInstituut Groene Genetica als lichtende voorbeelden. Mede daardoor is de tuinbouw het toonbeeld van een geslaagde maakindustrie. De Nederlandse overheid dient het belang daarvan te erkennen en onderkennen.