Skip to main content

Loek Hermans voorzitter Greenport Holland

7 februari 2011

Loek Hermans wordt met ingang van 15 februari 2011 de nieuwe voorzitter van Greenport Holland. De inrichting van de overkoepelende lobbyorganisatie Greenport Holland en de benoeming van de voorzitter vloeien direct voort uit de aanbevelingen van de Adviesgroep Nijkamp.

In deze aanbevelingen werd het advies gegeven om de gefragmenteerde belangenbehartiging van het tuinbouwcluster samen te brengen. Greenport Holland is hier het resultaat van. Hermans: ‘Dit is voor mij een geweldige kans om mee te bouwen aan één slagvaardige, professionele lobbyorganisatie met interessante actuele thema’s.’ Hermans wordt benoemd voor vier jaar.