Skip to main content

College B&W en SPTV bezoeken mainport Aalsmeer

AALSMEER (28 april 2009) – De delegatie, die namens het college van B&W en de gemeenteraad van Kaag en Braassem op 23 april de sierteeltcluster in de regio Aalsmeer bezocht, bleek zeer onder de indruk van de innovatieve kracht en het ondernemerschap. ,,Het is heel nuttig, om elkaar als overheid, politici, bedrijfsleven en organisaties tijdens bedrijfsbezoeken op de hoogte te houden van ontwikkelingen en kansen’’, aldus Theo Akerboom, voorzitter van de Stichting Platform Tuinbouw Veenstreek.

Kaag en Braassem is sinds eind 2008 een nieuw gevormde gemeente, met Alkemade en Jacobs-woude als voorgangers. Sommige leden van het nieuwe college en de gemeenteraad maakten voor het eerst kennis met de sierteeltsector, voor anderen was het een hernieuwing. ,,Maar ook dan raak je weer onder de indruk van de manier, waarop ondernemers in de sierteelt met hun vak en hun markten bezig zijn’’, aldus wethouder Jan Uit den Boogaard van Kaag en Braassem.

Handelsfunctie essentieel


De delegatie bezocht de vestiging Aalsmeer van bloemenveiling FloraHolland, pot- en tuinplanten- exporteur OZ Planten in Uithoorn, Van Rijn Roses in De Kwakel, Duijnisveld in Nieuwveen en Kwekerij Turk in Roelofarendsveen. Tijdens het bezoek aan FloraHolland ging vestigingsmanager Marcel Claessen, tevens voorzitter van Flower Mainport Aalsmeer, in op de gang van zaken in de sector. Tijdens de discussie met de politieke vertegenwoordigers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, dat de belangen heeft gebundeld in Flower Mainport Aalsmeer en Platform Tuinbouw Veenstreek, was er veel aandacht voor het belang van de ‘dynamische dagvoorraad’. ,,Essentieel voor de handelsfunctie van de sierteeltcluster is, dat in de kern en de directe nabijheid voldoende aanbod is van verse, kwalitatief hoogwaardige producten in een breed assortiment”, aldus Marcel Claessen. Verbetering van de infrastructuur hangt hiermee samen. Henk van Ginkel van de VBN (Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland) maakte duidelijk, dat revitalisering van tuinbouwgebieden hand in hand kan gaan met het verplaatsen van geïsoleerd liggend glas. ,,Dat komt ten goede aan de landschappelijke kwaliteit’’, aldus Van Ginkel.Afzet en energie


Tijdens het bezoek aan de sierteeltbedrijven in de regio lag het accent op afzet van bloemen en planten en een betere benutting van energie. Uit recent onderzoek van het LEI/Wageningen UR blijkt, dat de bloemkwekerijsector in Nederland tot 2020 qua productie met 45% kan groeien. Dit komt door verwachte groei van de vraag op middellange termijn en vergroting van de productie door technologische vooruitgang. In het kader van de betere benutting van energie werd Van Rijn Roses bezocht. Deze nieuwe rozenkwekerij in De Kwakel wekt voor eigen gebruik elektriciteit op, levert een deel hiervan aan het net en benut samen met collega bedrijven de vrijkomende warmte en CO2. Hiermee ligt de energie-efficiency op een veel hoger niveau. 

Foto: De delegatie van het college van B&W en de gemeenteraad van Kaag en Braassem en sierteeltondernemers bezochten op 23 april onder meer Van Rijn Roses in De Kwakel.

Bron: Flower Mainport Aalsmeer