Skip to main content

Een nieuwe glaslocatie van grote betekenis voor de economie

23 september 2009 

Gedeputeerde van Dijk reageert op actiegroep ‘Geen glas maar gras’

De actiegroep ‘Geen glas maar gras’ is een particulier initiatief voor het behoud van het open landschap in de het Groene Hart. Zij zijn naar eigen zeggen niet tegen de glastuinbouw, maar wel tegen aantasting van het Groene hart. Gedeputeerde Asje van Dijk liet in een schriftelijke reactie weten dat een nieuwe locatie voor glastuinbouw echter van grote betekenis is voor de economie.

“Draagvlak van zowel het bestuur als de bevolking is een van de aspecten die we meewegen in ons besluit. Een nieuwe glaslocatie is echter van grote betekenis voor de economie van Zuid-Holland of zelfs Nederland. Die belangen wegen dus ook heel zwaar. Het is daarom uiteindelijk de provincie die een afweging moet maken tussen die belangen”, laat gedeputeerde Asje van Dijk in een schriftelijke reactie weten.

Van Dijk benadrukt dat herstructureren van bestaande glaslocaties net zo belangrijk is als het maken van nieuwe locaties. “Daar stopt de provincie veel tijd en energie in. Ook helpen we gemeenten glas, dat verspreid in mooie landschappen staat, op te ruimen. Daar komt nieuw glas in geconcentreerde vorm voor terug. En we helpen hen om nieuwe glaslocaties die al op papier geregeld zijn ook daadwerkelijk te realiseren.

Dit alleen is niet genoeg om het aantal hectare glas dat verdwijnt door woningbouw en natuurontwikkeling op peil te houden. In Zuid-Holland is zo’n 5.800 hectare glastuinbouw nodig om de sector economisch gezond en internationaal concurrerend te houden. De laatste jaren is er bijna 500 hectare verdwenen door sanering en transformaties naar natuur en verstedelijking. Dat zal ook de komende jaren nog doorgaan, waardoor we gevaarlijk dicht naar de 5000 hectare gaan. Dat vinden we ongewenst gelet op het belang van de tuinbouwsector.”

(bron: Witte Weekblad, woensdag 23 september 2009)