Skip to main content

Financiering anno 2022

Wie aan financiering denkt, denkt automatisch aan een bank. Toch is het in de tuinbouw niet zo vanzelfsprekend meer dat banken financiering verstrekken aan bedrijven in onze sector. Er zijn gelukkige interessante alternatieven voorhanden. 

Wie aan financiering denkt, denkt automatisch aan een bank. Toch is het in de tuinbouw niet zo vanzelfsprekend meer dat banken financiering verstrekken aan bedrijven in onze sector. Enerzijds omdat banken voorzichtiger zijn geworden door de onzekerheden in de markt, zoals de energie- en coronacrisis. Anderzijds omdat ook in de tuinbouw andere vormen van financiering steeds meer aan terrein winnen. 

Voorbeelden van andere financieringsvormen zijn leasing en factoring. Leasing wordt voornamelijk ingezet bij de aanschaf van productiemiddelen (de leasemaatschappij financiert, het bedrijf betaalt een maandelijks bedrag voor het gebruik). Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering waarbij het debiteurenrisico overgedragen wordt aan een gespecialiseerd bedrijf. 

Wat steeds vaker voorkomt in de praktijk van vandaag is dat financiering vanuit één partij niet mogelijk is, bijvoorbeeld een bank die een groot deel van de investering wil financieren maar niet het hele bedrag. In dat geval kan stapelfinanciering een optie zijn: de bancaire lening wordt aangevuld met financiering vanuit een private partij. Een interessant artikel in dit verband is: https://www.groentennieuws.nl/article/9379150/financiele-matchmaker-in-glastuinbouw-koppelt-graag-teler-aan-financier/