Skip to main content

Flinke stijging van de export in mei

18 juni 2012

De export van de Nederlande bloemen en planten is in mei met 15% toegenomen. Tot en met mei bedraagt de exportgroei 6%. Dit blijkt uit de laatste cijfers van het HBAG bloemen en planten.

De hogere exportwaarde komt met name voort uit een hogere inkoopprijs van de bloemen en planten. Bij de bloemen werd vorige maand een exportgroei van 17% genoteerd. Bij de planten bedroeg de stijging 14%.

Grote verschillen

De resultaten per land zijn sterk verschillend. De sterkste groeier is Rusland. Tot en met mei is daar voor 41% meer aan bloemen en planten heen gegaan. Niet alle landen in Oost-Europa laten echter groei zien.  De export richting Polen daalde bijvoorbeeld met 8%. De lokale productie is hier een belangrijke reden voor. Er worden daar steeds meer anthurium, cymbidium, chrysanten, phalaenlopsis en rozen geteeld.

De afzet in Zuid-Europa gaat daarnaast moeizaam. Door gebrek aan vertrouwen lopen de bestedingen aan bloemen en planten in Portugal, Spanje, Italie en Griekenland steeds verder terug.