Skip to main content

Gedeputeerde van Dijk mag verder met onderzoek naar nieuwe glastuinbouwlocaties

6 januari 2009

De Statencommissie MKE schaarde zich vandaag achter de door de Gedeputeerde Staten op 24 november 2009 genomen beslissing om nader onderzoek te doen naar de landschappelijke uitvoerbaarheid en de financiële haalbaarheid van een nieuw duurzaam glastuinbouwgebied in de gemeente Kaag en Braassem en/of Oostflakkee.

 

In de vergadering lichtte de gedeputeerde Asje van Dijk toe dat hij in de zoektocht naar compensatieareaal voor de glastuinbouw – waar alle provinciale fracties zich overigens achter scharen – niet alleen kijkt naar de economische en politieke haalbaarheid van mogelijke nieuwe tuinbouwgebieden in de genoemde gemeenten. Er zal ook onderzocht worden of bij bestaande glastuinbouwlocaties nog uitbreidingsmogelijkheden aanwezig zijn en of er ruimte gevonden kan worden door bijvoorbeeld herstructurering te stimuleren. Opgeteld kunnen deze gebieden – door van Dijk ‘sprokkellocaties’ genoemd – wellicht een substantiële bijdrage leveren aan de benodigde 400 hectare.

 

Daarnaast zet van Dijk in op heroverweging van benoemde transformatiegebieden en op overleg met de provincie Noord-Holland over de mogelijkheid om een deel van de 400 hectare in de buurprovincie te vestigen. Als laatste zullen de uitkomsten van het onderzoek Nijkamp naar de toekomst van de Greenport Nederland meegenomen worden in het uiteindelijke voorstel dat de gedeputeerde medio dit jaar aan de Statencommissie en de Provinciale Staten hoopt voor te leggen.

 

Het door de gedeputeerde geschetste voortgangstraject verkreeg voldoende draagvlak in de Statencommissie. Ook werd besloten dat in deze fase het onderwerp niet, zoals eerder wel was gepland, voorgelegd wordt aan de Provinciale Staten. Als alles volgens planning verloopt zullen voornoemde onderzoeken medio 2010 leiden tot een integrale afweging en besluitvorming door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.