Skip to main content

Gemeente studeert op groter Braassemerland

22 februari 2010

In een poging de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Braassemerland financieel haalbaar te maken, wil de gemeente het tuinbouwgebied Geestweg Floraweg bij het project betrekken. Daarmee wordt de nieuwe wijk veel groter dan oorspronkelijk was gepland.

Wethouder Jan Uit den Boogaard laat de economische haalbaarheid hiervan serieus onderzoeken. Hij wil ‘fundamentele keuzes’ en een ‘radicale koerswijziging’ om het nieuwbouwproject financieel leven in te blazen. Binnenkort legt hij de optie voor aan de gemeenteraad.

Het uitbreiden van het project met het tuinbouwgebied Geestweg Floraweg heeft als voordeel dat de kosten van infrastructuur worden verdeeld over een groter plangebied. Hiermee wordt de ontwikkeling goedkoper. Dit is aantrekkelijk voor de gemeente, aangezien projectontwikkelaars op dit moment niet bereid zijn om in het project te stappen. Onder de huidige voorwaarden is er voor hen niets te verdienen, aldus onderzoeksbureau Fakton.

Aanvankelijk was de bedoeling om het tuinbouwgebied Geestweg Floraweg nog één generatie tuinbouwgebied te laten. Als de gemeente daadwerkelijk inzet op ‘oplossingen buiten het plangebied’, dan gaat vrijwel het hele Veense tuinbouwgebied echter op in nieuwbouw. Het aantal te bouwen woningen, komt daarmee veel hoger te liggen dan de beoogde 2250.

Lees meer in het Leidsch Dagblad, editie Rijn- en Veenstreek, van dinsdag 23 februari.