Skip to main content

Glastuinbouw is koploper in energiebesparing

11 januari 2011

De glastuinbouw gaat de in het convenant Schoon en Zuinig gemaakte afspraken met de overheid zeker halen. “We zijn koploper in energiebesparing.


De tuinbouw zit daarmee goed op koers en kan nog verder komen dan een paar jaar terug nog werd gedacht”, zei Nico van Ruiten, voorzitter van LTO-Glaskracht Nederland gistermiddag in Bleiswijk. In het Informatie- en democentrum (IDC) nam staatssecretaris Henk Bleker (EL&I) het jaarplan 2011 van de Kas als Energiebron in ontvangst uit handen van Tjibbe Joustra, voorzitter van het productschap Tuinbouw, en Van Ruiten (foto).

De glastuinbouw gebruikte in 2009 53 procent minder primaire brandstof per eenheid product dan in 1990, hetgeen een efficiencyverbetering inhoudt van rond 2,5 procent per jaar, aldus Van Ruiten. De vermindering van de CO2-uitstoot bedroeg in dezelfde periode 23 procent. Volgens Van Ruiten zal het aandeel duurzame energie van de glastuinbouw de komende jaren omhoog gaan langs drie sporen: zonnewarmte, biobrandstoffen en aardwarmte. Er zijn nu vier glastuinbouwbedrijven die de warmte voor hun kassen van twee kilometer diepte in de grond halen. Ruim vijftig bedrijven hebben hiervoor een vergunning aangevraagd. De verwachting is dat aardwarmte in 2020 goed is voor de verwarming van rond 600 hectaren tuinbouwkassen.

Glastuinders willen wel aan de slag met duurzame energie, maar kunnen dit niet altijd omdat energiebesparende innovaties gepaard gaan met meer risico’s en een onrendabele top, stelde Van Ruiten. “We willen graag door met de Kas als Energiebron. Het is wel zaak dat ondernemers gestimuleerd worden om onderzoekervaringen in de praktijk toe te passen.” Vorige week werd bekend dat de glastuinbouw nu 10 procent produceert van het nationale elektriciteitverbruik. De sector is sinds 2006 netto-leverancier van elektriciteit. De glastuinbouw onderscheidt zich door zeer efficiënt elektriciteit te produceren en zal er in belangrijke mate aan bijdragen, dat de CO2-emissie in ons land verder wordt teruggedrongen, zo verwacht de voorzitter van LTO-Glaskracht.