Skip to main content

Ondernemers tuinbouw positiever over 2011

14 januari 2011

Tuinbouwondernemers zijn na 2008 en 2009 weer positiever gestemd. Ruim 80% geeft 2010 een rapportcijfer 6 of hoger. Dit blijkt uit de eindejaarsenquĂȘte van LTO Noord Advies en GIBO Groep Accountants en Adviseurs.

Iets meer dan de helft geeft aan een hogere omzet gegenereerd te hebben, vorig jaar was dit 20%. Ondanks de betere resultaten was er toch een groep van bijna 29% die een lagere omzet behaalde. Voor 2011 verwacht 60% van de tuinbouwondernemers een verder herstel van de omzet.

Het herstel geeft de meeste ondernemers nog geen aanleiding om weer te gaan investeren. De investeringsbereidheid blijft gelijk aan vorig jaar (24%). Van de ondernemers in de tuinbouw ziet 42% voor 2011 kansen in het verhogen van de omzet bij bestaande klanten, tegen 37% in 2010 en 17% in 2009. De grootste bedreiging is nog altijd de stagnerende afzet (79%) en een aanhoudende economische recessie (82%).