Skip to main content

Greenport Aalsmeer gastheer van de Zomerconferentie van Greenport Holland

17 juni 2011

Op donderdag 16 juni was Greenport Aalsmeer gastheer van de Zomerconferentie van Greenport Holland. Burgemeester Litjens trad op als gastheer en voorzitter tijdens deze inspirerende bijeenkomst. De Zomerconferentie Greenport Holland 2011 stond in teken van Topadvies Tuinbouw & Uitgangsmaterialen dat de volgende dag aan Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zou worden aangeboden.

Uit handen van het Topteam kreeg voorzitter Loek Hermans van Greenport Holland het sectoradvies Tuinbouw & Uitgangsmaterialen ‘Meer met minder’ aangereikt. Loek Hermans zet zich als voorzitter van de Vereniging Greenport Holland in om de topagenda voor de tuinbouwsector, samen met kennisinstellingen en overheden, tot een tot succes te maken. In zijn reactie ging hij in op de kansen voor de tuinbouwsector, maar hij vroeg ook aandacht voor de economische effecten van de EHEC-crisis.

Burgemeester en voorzitter van de Stichting Greenport Aalsmeer Pieter Litjens: `Je ziet bij deze bijeenkomst met meer dan 250 aanwezigen van bedrijfsleven en overheid alles samenkomen. De samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid waar we al jaren aan werken begint nu echt vorm te krijgen en zijn eerste vruchten af te werpen. Maar we gaan door met uitvoeren. Als Gemeente Aalsmeer werken we, ook via Greenport Aalsmeer, aan het optimaliseren van de randvoorwaarden van de economische bedrijvigheid. Zo werkt de gemeente aan de verbetering van de bereikbaarheid, met ondermeer Masterplan N201+ en de Ongestoord Logistieke Verbinding Greenport (OLV). Verder werkt de gemeente ook aan voldoende geschikte ruimte, zoals Green Park Aalsmeer en herstructurering van bedrijventerreinen. De gemeente werkt hier ook aan door de versterking van de thema’s kennis en innovatie, duurzaamheid, arbeidsmarkt en onderwijs, positionering en imago. Een voorbeeld van het laatste thema is de inzending van Bloomin’Holland naar de Floriade 2012 in Venlo dit jaar al: een spectaculaire experience waarin de Greenport Aalsmeer zich presenteert aan de naar verwachting twee miljoen bezoekers.’

Bloomin’Holland

Met de promotiefilm van Bloomin’Holland kreeg de zomerconferentie Greenport Holland 2011 op donderdag 16 juni jl. het startsein. Bloomin’Holland moet het innovatieve centrum en het hart van de tuinbouw worden. Een plek waar ondernemers, publiek, ideeën en trends bij elkaar komen. Een hoogwaardige omgeving waar de passie voor bloemen, groente en fruit vanzelfsprekend is.

Sectoradvies Tuinbouw & Uitgangsmaterialen ‘Meer met minder’

Timo Huges lichtte als voorzitter van het Topteam al wel een tipje van de sluier op door kort in te zoomen op de 7 actielijnen waaruit dat advies “Bron voor groene economie” bestaat: Het Verdubbelen groei toegevoegde waarde door nieuw verdienmodel; Wereldleider in internationaal ondernemerschap; Internationaal topcentrum voor kennis, onderzoek en onderwijs; Meest duurzame sector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen ter wereld; Optimale ruimte en infrastructuur voor de gehele keten; Een sterk imago en sterk internationaal merk; Een slagvaardige en verantwoordelijke sectororganisatie.

Tuinbouwsector als wereldleider

In het sectoradvies wordt de tuinbouw neergezet als wereldleider voor duurzame oplossingen, voor meer voeding, gezondheid. Uitgangspunt hierbij is dat dit met minder energie, ruimte, water en mineralen moet. Om dit te bereiken worden in het rapport zeven actielijnen of ambities uitgezet. Zo moet de toegevoegde waarde van de sector in 2020 verdubbeld zijn tot EUR1,3 miljard. De sector moet wereldwijd nummer één zijn op sierteeltgebied. Nederland moet een internationaal topcentrum voor kennis, onderzoek en onderwijs worden. De sector moet de duurzaamste ter wereld zijn. De Greenports moeten optimale ruimte krijgen. Er moet een sterk imago en internationaal merk worden neergezet. En er moet een slagvaardige sectororganisatie op poten worden gezet.

Verder hielden drie topondernemers van Inova Fruit, Schreurs en Studio Roosegaarde vervolgens inspirerende presentaties, ieder vanuit hun eigen vakdiscipline.

Studenten van de hogeschool Inholland interviewden tijdens de conferentie de gasten en vroegen hun hoe de tuinbouwsector er in 2015 uitziet? Waarom is de tuinbouwsector voor studenten interessant? Op Youtube zijn de filmpjes te bekijken onder `zomerconferentie Greenport Holland’.

www.youtube.com/results?search_query=zomerconferentie+greenport+ holland&aq=f