Skip to main content

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij is een feit

2 maart 2010

Op 17 februari heeft kwartiermaker Harry Groen namens de zes Greenportgemeenten Hillegom, Lisse, katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen de notaris groen licht gegeven voor de feitelijke oprichting van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). Binnenkort zal worden gestart met het werven van een directeur.

De Kwartiermakers Jos Wienen, Harry Groen en Jaap de Mol hebben na 3,5 jaar dienst voor de Greenport Duin- en Bollenstreek het stokje overgedragen aan de Jacques Teelen, Bert Heemskerk en Wim Duursema. Zij zullen als Raad van Commissarissen na oprichting van GOM toezicht houden.

Marco van Lente, partner bij Twynstra Gudde en supervisor in het proces tot oprichting van de GOM, is aangesteld als ad-interim directeur. Van Lente’s taak is het verder bemensen en inrichten van de GOM opdat zij samen met de aandeelhoudende gemeenten verder vorm kan gaan geven aan de inhoud en uitvoering van het meerjarenprogramma. De Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) dient daarbij als wettelijk toetsingskader.

De GOM zal door grondexploitaties zelf een deel van het geld genereren om projecten te financieren. Daarnaast blijft financiƫle steun uit fondsen als FES en MIRT van cruciaal belang.

bron: CNB Bloembollenvisie