Skip to main content

Provinciale Staten kiest voor behoud areaal glastuinbouw

10 november 2010

De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben vandaag ingestemd met het bestuursdocument “Behoud areaal duurzame glastuinbouw in Zuid-Holland.”

Dit betekent dat de huidige, bestaande gebieden met glastuinbouwbestemming in Zuid-Holland gehandhaafd blijven. Daarnaast hebben Provinciale Staten vier gebieden aangewezen waar in de toekomst kassen mogen komen. Deze gebieden liggen in de gemeenten Binnenmaas, Nieuwkoop, Oostflakkee en Zuidplas. In totaal komt er ruimte voor circa 130 ha kassen bij. Het besluit is bedoeld om de terugloop van het areaal glastuinbouw te compenseren. De vestiging van een compensatiegebied glastuinbouw binnen de gemeente Kaag en Braassem (Veenderpolder) is niet in het bestuursdocument opgenomen en daarmee definitief van de baan.