Skip to main content

Interessante bijeenkomst Platform Tuinbouw Veenstreek

23 maart 2012

‘Een ontmoeting tussen wetenschap en de sierteeltpraktijk’ dat was het centrale thema van de bijeenkomst die Platform Tuinbouw Veenstreek op 22 maart jl. organiseerde. En dat kwam niet alleen tot uitdrukking in de interessante presentaties van de avond. De zeer diverse achtergrond van de ruim 75 bezoekers – zoals wetenschap, groene opleidingen, dienstverlening, tuinbouwproductie, politiek en belangenbehartigers – zorgde ook letterlijk voor bijzondere ontmoetingen.

Kennisdelen van essentieel belang

Theo Akerboom, voorzitter van het platform, wees in zijn openingswoord op het belang van samenwerken en kennisdelen in de tuinbouwsector in de meest brede zin van het woord. Juist uit die dynamiek ontstaan nieuwe, veelbelovende diensten, producten en initiatieven. Volgens Akerboom zijn de productietuinbouw en een echte tuinbouwcultuur en –historie daarbij voorwaardelijk. Want zoals de glastuinbouw van vandaag geworteld is in een lange tuinbouwhistorie, is deze op zijn beurt een uitstekende voedingsbodem voor de tuinbouw van de toekomst.

Van extract tot medicijn

Aletta Nieuwenhuijs van Biodiversity was de eerste spreker van de avond. Zij vertelde hoe Holland Biodiversity een totaal nieuwe keten heeft gecreëerd door bollen te telen voor de inhoudsstoffen en niet voor de bloemenproductie. Zo verkoopt het bedrijf onder andere narcisbollen voor de productie van Galanthamine, een stof die gebruikt wordt als medicijn tegen Alzheimer. Holland Biodiversiy heeft daarnaast een bibliotheek van ruim 1.100 extracten van o.a. bloembollen. Extracten die door bijvoorbeeld de farmaceutische en cosmetica industrie gebruikt worden op zoek naar waardevolle inhoudstoffen. Een kwestie van een lange adem, blijkt. Voordat de ontdekking van een bruikbare inhoudstof vercommercialiseert kan worden, gaan er jaren van onderzoek aan vooraf.

Sherlock Holmes

De tweede spreker was Hedwich Teunissen van Green Forensics. Green Forensics is een samenwerking tussen Naktuinbouw en de Universiteit van Amsterdam. De kennis en ervaring van beide instituten worden binnen Green Forensics gebruikt voor het ontwikkelen van, zoals Teunissen het beeldend verwoordde, ‘Sherlock Holmes’ achtige activiteiten. Zo wordt DNA-onderzoek ingezet om bij vermeende inbreuk op kwekersrechten de rassenidentiteit vast te stellen of bij een uitbraak van een plantenziekte de infectiebron te achterhalen.

Revolutionair in de tuinbouw is de onderzoeksmethode waarbij met behulp van stabiele isotopen achterhaald kan worden waar ter wereld gewassen geteeld zijn. Dat er naar dit type onderzoek vraag is in de markt lichtte Teunissen toe aan de hand van een praktijkvoorbeeld: een supermarktketen vermoedt in Israël geteelde paprika’s geleverd te krijgen in plaats van de contractueel vastgelegde paprika’s van Spaanse afkomst. Green Forensics kan uitkomst bieden in dat geschil.

Een halve groene vinger

Dat er wereldwijd nog veel meer bloemen en planten verkocht kunnen worden als de ketenpartijen over meer groene kennis zouden beschikken, liet Lucas Jansen zien aan de hand van een serie foto’s van bloemen en planten die op belabberde wijze op de winkelvloer te koop worden aangeboden. Om dit ongekende en ongebruikte verkooppotentieel aan te boren, is het opleiden van onder andere winkelpersoneel een must. Of zoals Jansen het formuleerde: ‘er moeten groene vingers gekweekt worden, een halve is in veel gevallen al voldoende.’ Gebruik makend van zijn 20-jarige ervaring als onderwijzer en alle nieuwe technische en digitale mogelijkheden ontwikkelde Jansen, samen met een aantal bedrijven uit de Veenstreek, een online opleidingsprogramma; Floweracademy.TV. Hiermee wordt de schaalbaarheid van het uitdragen van groene kennis niet alleen enorm vergroot, maar ook zeer betaalbaar gemaakt. Een kans die de sector volgens Jansen met beide handen aan zou moeten grijpen.

Flower Innovation Cluster

Het formele deel van de avond werd afgesloten door Theo Akerboom die het Flower Innovation Cluster (Flinc) nader introduceerde. Flinc staat voor een praktijkgericht innovatiecentrum, waar een diversiteit van tuinbouw en tuinbouw gerelateerde bedrijven uit de brede regio Kaag & Braassem zich verenigen om kennisuitwisseling en nieuwe innovaties in diensten en producten te stimuleren. Daarnaast gaat Flinc zich bezighouden met projecten gericht op het verbeteren van het imago van de sector, het vergroten van de instroom van jonge werknemers en ondernemers en het verbeteren van de aansluiting van groen onderwijs op de praktijk.

Flinc sluit hierbij naadloos aan op de ambities van Greenport Aalsmeer en de regionale overheden op deze onderwerpen. Hoewel het initiatief nog in de kinderschoenen staat, benadrukte Akerboom dat het de wens is om Flinc, in navolging van Seed Valley en BioScience Park Leiden, hét regionale innovatiecentrum voor de sierteelt te laten zijn.

Meer informatie over de besproken onderwerpen zijn te vinden op:

Holland Biodiversity / Floweracademy.TV / flinc