Skip to main content

Ruim 130 miljoen voor kennis en innovatie

22 maart 2012

Op 2 april ondertekent Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen het innovatiecontract. Dit beslaat zo’n 60 miljoen euro aan publieke middelen, waarvan een groot deel opgebracht uit de Greenportregio’s. Er is ruim 130 miljoen aan private inzet voor kennis en innovatie. In december 2011 diende de Topsector de Uitvoeringsagenda 2012-2016 in bij minister Verhagen van EL&I met een budgettair verzoek van ruim 150 miljoen euro. Deze week vindt de afronding plaats van de inzet aan overheids en kenniszijde.


Deze voorlopige cijfers maakte voorzitter Loek Hermans van Greenport Holland gisteren bekend tijdens de voorjaarsconferentie. De sector vroeg meer, maar het kabinet heeft niet meer geld beschikbaar. “Hetgeen niet verassend is, maar wel teleurstellend”, aldus Hermans.

Innovatiecontract

De Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen streeft ernaar om in de periode 2012- 2020 een omslag te maken naar een vraaggedreven en marktgeoriënteerde sector waarvan de toegevoegde waarde tweemaal zo hard groeit als in de periode tussen 2001-2009 (tot 1,3 mrd./jaar extra in 2020). Hermans: “Dit kan niet zonder de realisatie van het innovatiecontract, en een duidelijke visie op de toekomst via de vier innovatiethema’s.” De thema’s zijn: Meer met minder, Voedselveiligheid en -zekerheid, Gezondheid en welbevinden en Samenwerkende waardeketen.
“De discussie over de inzet van financiële middelen gaat tot op de dag van vandaag door. Subsidie is natuurlijk niet de drijfveer voor vernieuwing op bedrijven, maar wel hard nodig om ons mondiale marktleiderschap te behouden”, aldus Hermans. Op 21 maart 2012 vond de Voorjaarsconferentie van Greenport Holland plaats in de Citrusveiling te Rotterdam met het thema ‘Mainport crosses over to Greenports’.