Skip to main content

Kaag en Braassem stemt tegen scenario’s provincie Zuid-Holland

25 augustus 2010

De gemeente Kaag en Braassem blijft erbij geen planologische ruimte te willen reserveren voor de ontwikkeling van glastuinbouw in de Veenderpolder, zoals de provincie Zuid-Holland dat voorgesteld heeft. Dat bleek 24 augustus na afloop van een extra vergadering van de gemeenteraad.

Een meerderheid in de raad vindt dat er nu en in de toekomst geen ruimte is voor kassen in de Veenderpolder. In 2009 wees de gemeenteraad al een voorstel van de provincie af voor grootschalige glastuinbouwlocaties binnen de gemeentegrenzen.

In de gemeenteraadvergadering van afgelopen dinsdag koos de gemeenteraad er tevens voor om geen uitspraak te doen over het voorstel van de provincie om de gemeente Nieuwkoop aan te wijzen als locatie voor grootschalig glas. In dit voorstel wordt de Veenderpolder in Kaag en Braassem ontzien als plek voor grootschalig glas.

 

Toekomstvisie

De raad gaf verder aan de toekomstvisie op de lokale tuinbouw te willen afwachten. De sector, verenigd in Stichting Platform Tuinbouw Veenstreek (SPTV), hoopt die binnen twee maanden te kunnen presenteren. De visie kan licht werpen op de haalbaarheid van de herstructurering van het bestaande glastuinbouwgebied Floraweg-Geestweg in Roelofarendsveen. Daarmee kunnen tevens nut en noodzaak duidelijk worden van een mogelijke nieuwe tuinbouwlocatie in Kaag en Braassem voor de eigen telers.