Skip to main content

SPTV schrijft open brief aan politieke partijen

14 december 2009

Stichting Platform Tuinbouw Veenstreek heeft in een brief de politieke partijen in de gemeente Kaag en Braassem uitgenodigd om gezamenlijk in gesprek te gaan over de revitalisering van de vier bestaande tuinbouwlocaties in de gemeente. In deze brief verwoordt het Platform verder haar zienswijze op het door de provincie Zuid-Holland genomen besluit om de haalbaarheid van een nieuwe glastuinbouwlocatie van 90 hectare in de Veenderpolder nader te onderzoeken, in samenhang met de reconstructie van het bestaande gebied Floraweg – Geestweg.

Brief aan politieke partijen