Skip to main content

LTO Glaskracht blij met doorgaan behandeling nieuwe wetgeving

10 maart 2010

LTO Glaskracht is blij dat de Eerste Kamer de behandeling van de nieuwe Gas- en Elektriciteitswet en de Crisis- en herstelwet niet controversieel heeft verklaard en gewoon doorgaat met de behandeling ervan.

Volgens voorzitter Nico van Ruiten van LTO Glaskracht Nederland zijn de wetsvoorstellen van groot belang voor de glastuinbouw. De gewijzigde Elektriciteitswet regelt dat WKK-stroom tijdens congestie bij teruglevering aan het hoogspanningsnet voorrang krijgt boven grijze stroom. De vernieuwde Gaswet beoogt een betere werking van de gasmarkt.

De Crisis- en herstelwet is volgens Van Ruiten belangrijk omdat die de versnelde aanleg regelt van onder meer de A4 Midden-Delfland en de A74 bij Venlo. Verder zorgt de wet dat telers minder vergunningen nodig hebben voor de aanleg van een warmte-koudeopslag. Ook voorkomt de wet dat de aanleg van de Floriade 2012 en Klavertje 4 bij Venlo vertraging oploopt.

Controversieel

De Tweede Kamer maakte 5 maart een voorlopige lijst met controversiële onderwerpen bekend. Behandeling daarvan zal de Kamer pas oppakken nadat er een nieuw kabinet is aangetreden. Of er nog onderwerpen van die lijst zijn afgehaald of aan zijn toegevoegd, wordt later vandaag bekend.

Op de voorlopige lijst staan onderwerpen als:

• uniform loonbegrip: moet leiden tot een daling van de administratieve lasten voor ondernemers;

• Deltawet: regelt de waterveiligheid in relatie tot de verwachte klimaatveranderingen, maar ook de zoetwatervoorziening in de land- en tuinbouw;

• kilometerheffing: moet ervoor zorgen dat mensen voortaan betalen voor het gebruik van de auto in plaats van voor het bezit ervan;

• verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar