Skip to main content

Wisselende reacties op plan LTO Glaskracht

8 maart 2010

Brancheorganisaties reageren wisselen op het actieplan voor de Nederlandse glastuinbouw van LTO Glaskracht.

Supermarktbrancheorganisatie CBL is kritisch. “Het lijkt de zoveelste noodkreet van de tuinbouw. Daarmee wil ik overigens niet zeggen dat er geen probleem is in de sector. Er moet zeker iets gebeuren”, aldus directeur Mark Jansen. Hij vindt het actieplan echter te weinig concreet. “In het stuk staat dat de sector de consument centraler wil stellen. Dat gaat niet ver genoeg. De sector moet de consument centraal stellen. De consument bepaalt de markt”, vindt Jansen.

Hij vindt ook de discussie over de reële margeverdeling onterecht. “De glastuinbouw moet uit gaan van haar eigen kracht en zorgen voor een goed product waarmee ze geld kunnen verdienen. In een markt van overproductie is een lage marge een reële marge”.

Frugi Venta en het Productschap Tuinbouw reageren positiever op het plan. “Het is goed dat LTO Glaskracht met een dergelijk plan komt”, zegt Frugi Venta-directeur Willem Baljeu. “Er moet meer aandacht komen voor de marktsituatie. Dat moeten we gezamenlijk doen. Er is hier geen tegenstelling in de belangen van de handel en de producenten.”

Baljeu vindt dat er meer moet worden samengewerkt met de retail. “De macht ligt bij de consument. De sector moet genuanceerder naar de markt kijken. Producenten moeten meer marktgericht gaan werken.” Ook het productschap is positief. “Het is goed dat er een gerichte actie komt voor de crisissituatie. We zijn heel positief dat LTO Glaskracht het in de keten op wil pakken”, aldus een woordvoerder.
Met het actieplan wil LTO Glaskracht de situatie van de glastuinbouw verbeteren door extra aandacht voor de afzetstructuur, de financiering, imago, ontwikkelingsruimte en ondersteuning van duurzame productie.

 

Bron: Agrarisch Dagblad