Skip to main content

Nieuw management Keuringen en Laboratoria Naktuinbouw

29 januari 2010

Naktuinbouw heeft twee afdelingshoofden benoemd die respectievelijk leiding gaan geven aan de afdelingen Keuringen en Laboratoria en verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaam-heden van deze afdelingen. Beiden gaan deel uitmaken van het managementteam van Naktuinbouw.

Hoofd Keuringen

R.A.Th. (Ron) Bleijswijk (53) is per 1 april 2010 benoemd als Hoofd Keuringen. Deze nieuwe functie is ontstaan door organisatie-ontwikkelingen. Per genoemde datum zal Bleijswijk de werkzaamheden inzake Keuringen over­nemen, die tot die datum door ir. J.E.M (John) van Ruiten werden verricht. In 2012 zal er binnen Naktuinbouw een éénhoofdige directie zijn, die door John van Ruiten zal worden ingevuld.

Ron Bleijswijk heeft sinds 1999 zijn sporen verdiend in de agrarische sector. Eerst als manager certificatie bij ECAS (Europese Certificatie-instelling in de Agrarische Sector) en later, vanaf 2000, als directeur ECAS. In 2007 werd ECAS onderdeel van de MPS-groep, waar de heer Bleijswijk ook directielid was. Voordat Ron actief werd in de agrarische sector werkte hij onder meer als coördinator opleidingen en kwaliteitszorg voor Trans­port en Logistiek Nederland.

Hoofd Laboratoria

Dr. ir. M.A.J. (Marcel) Toonen (42) is benoemd als Hoofd Laboratoria. Deze functie is ontstaan door het vertrek van zijn voorganger medio 2009.

Marcel Toonen is zijn loopbaan begonnen als onderzoeker in opleiding bij de vakgroep Moleculaire Biologie, Landbouwuniversiteit Wageningen. Na een post-doc in Duitsland is hij bijna 10 jaar werkzaam geweest als senior onderzoeker/projectleider bij Plant Research International – Wageningen UR. Hier heeft hij gewerkt aan een breed spectrum aan projecten, zoals het hennep veredelingsprogramma, de moleculaire verbetering van vezelkwaliteit en ketenprojecten gericht op het ontwikkelen van nieuwe toepassingen voor natuurlijke vezels. Sinds 2008 is Marcel teamleider van het team Onderzoek & Ontwikkeling van Naktuinbouw Laboratoria.

Bron: Persbericht Naktuinbouw