Skip to main content

Start Innovatieklas

21 maart 2012

Kennismaken met sierteelt in de Innovatieklas
20-3-2012
Vandaag start in Aalsmeer de tweede Innovatieklas Flowers. Studenten van hogeschool Inholland maken kennis met de sierteeltsector en bedenken nieuwe verdienmodellen voor de betrokken ondernemers.


In de Innovatieklas Flowers werken circa 40 hbo-studenten gedurende twee maanden aan opdrachten van ondernemers in de sierteeltsector (bloemen en planten). De studenten van Inholland Delft, Diemen en Haarlem krijgen zo de kans bij te dragen aan innovatieve oplossingen voor de Nederlandse sierteeltsector.
Met dit project wil Greenport Aalsmeer jongeren laten kennismaken met de praktijk van de sierteelt en zo mogelijk enthousiast maken voor een stage, afstudeeropdracht of werk in die sector. Onder de deelnemers zijn zowel studenten van groene opleidingen als van andere, vooral economische studierichtingen.

Marktpositie sierteelt versterken
De winstgevendheid van de Nederlandse sierteeltsector staat sterk onder druk. Nieuwe verdienmodellen zijn nodig die inspelen op de ontwikkelingen op de internationale markt. In de Innovatieklas gaan studenten samen met ondernemers op zoek naar nieuwe afzetmogelijkheden. Zo gaat een van de opdrachten over de verkoop van ‘eetbare bloemen’ aan horeca en catering. Een andere groep studenten gaat zich met kwekersrecht bezighouden in opdracht van Naktuinbouw. De uitkomsten van de opdrachten worden op 26 april gepresenteerd tijdens een evenement van FPC Zomerbloemen in Bleiswijk.

Van veredeling tot retail
Deelnemers aan de Innovatieklas maken kennis met de hele sierteeltsector: van veredeling en kweek tot retail en logistiek. Ze gaan tijdens het project op excursie naar innovatieve bedrijven, volgen gastcolleges en doen onderzoek onder begeleidng van vakdocenten. Tijdens de eerste Innovatieklas Flowers, eind vorig jaar, namen zowel studenten van het groen mbo, hbo en Wageningen University deel. Een filmpje laat daarvan een impressie zien (zie link).

Een volgende editie van de Innovatieklas Flowers is in voorbereiding. Het project wordt in opdracht van de Greenport Aalsmeer uitgevoerd door Free Flow in samenwerking met onder meer de Kamer van Koophandel.

Bron: Free Flow