Skip to main content

Samenwerking rode draad tijdens eerste Greenportcafé

30 mei 2011

“Nieuwe marktsegmenten en concepten ontwikkelen vereist meer samenwerking. Samenwerking is ook nodig om innovaties sneller marktwaardig te krijgen. De Greenportorganisaties kunnen ondernemers hierin ondersteunen.’’ Dat was een van de conclusies van Marcel Claessen, voorzitter van Flower Mainport Aalsmeer, tijdens het eerste Greenportcafé op 26 mei in Showkas de Arendshoeve in Aalsmeerderbrug. Ruim 100 gasten uit de hele sierteeltketen bezochten de bijeenkomst.

‘Bloemen en planten verdienen beter’ was het thema van het Greenportcafé, mede omdat de prijsvorming voor veel producten onder druk staat. “De groothandel is daar ook niet gelukkig mee’’, aldus Marco van Zijverden van de Dutch Flower Group. Hij ging in op strategie en samenwerking, met als concreet voorbeeld onder meer de recent gevormde alliantie met de Mavuno-groep. Volgens Van Zijverden is dit het gevolg van de keuze van beide bedrijven om zich verder te specialiseren op de activiteiten, waar zij goed in zijn. “De Dutch Flower Group in marketing en logistiek, Mavuno in productie en productontwikkeling. Dat leidt tot optimalisatie in de keten van producent tot consument.” De Dutch Flower Group verwacht dit jaar een omzet van € 950 miljoen.

Greenport essentieel
De Greenport is volgens de Dutch Flower Group essentieel voor Nederland als draaischijf in de internationale sierteeltsector. Verbetering van de bereikbaarheid, het stimuleren van duurzaamheid, kennis en innovatie en het profileren van de sector op de arbeidsmarkt en in het onderwijs zijn volgens Van Zijverden thema’s waar de Greenportorganisaties aan moeten werken. Peter Oei, directeur van SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland) presenteerde aan de Greenportcafébezoekers verschillende voorbeelden van ‘out-of-the-box’ denken.

De presentatie van directeur Ivo Brautigam van Bloemenbureau Holland ging over ‘de kracht van emotie in de sierteeltmarketing’. Hij hield een pleidooi om af te stappen van het communiceren van functionaliteiten, zoals kwaliteit, versheid en diversiteit. Brautigam bewees de waarde van emotie bij de verkoop van bloemen en planten door te praten over identiteit. Want functionaliteit is te kopiëren en identiteit, zoals die van ‘Holland’, niet. Hij combineerde dat met de mogelijkheden van nieuwe media, zoals Hves, LinkedIn, Facebook en Twitter. Het volgende Greenportcafé Aalsmeer in het najaar gaat over verdienmodellen en duurzaamheid.