Skip to main content

Studie naar Greenports 2040

10 januari 2010

Het kabinet heeft een onderzoekscommissie ingesteld onder leiding van Peter Nijkamp. Hij is gevraagd een strategisch advies uit te brengen over de ontwikkelingen Greenports 2040.

 

 

De commissie moet daarbij onderscheid maken tussen de verwachte autonome ontwikkeling en de gewenste. Dit alles in het kader van een optimalisatie van maatschappelijke baten en kosten van het operationeel greenport-plan.
Tevens betrekt de commissie in haar onderzoek de regionale samenhang, ruimtebehoefte, productiefunctie en duurzaamheid van de clusters.
Het kabinet wil van de commissie ook onderzocht hebben of het mogelijk is de productiefunctie te verplaatsen van de Randstad naar elders in Nederland. Dit onderzoek is politiek heel interessant gezien de zoektocht van provincie Zuid-Holland naar een nieuwe glastuinbouwcluster van 400 hectare in Zuid-Holland.
De commissie gaat haar mening baseren op vooraanstaande bestuurders en ondernemers uit de glastuinbouw van heel Nederland.
Daarbij ligt de vraag voor of de theorie van Porter in de ontwikkeling van de Geenports een rol speelt. Porter ontwikkelde een theorie die aantoont dat er een directe samenhang bestaat tussen productie en ketenpartijen op regionaal niveau en dat die samenhang voor een economische meerwaarde zorgt.

Jos Beugelsdijk,
LTO Noord Zuid-Holland

© Nieuwe Oogst editie West, zaterdag 09 januari 2010