Skip to main content

Telers nauwer betrekken bij topsectorenbeleid

2 april 2012

Greenport Holland en LTO Glaskracht Nederland moeten tuinders nauwer betrekken bij het opstellen van de plannen van de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Dat stelt Telersvereniging Tuinbouw en Techniek Ontwikkeling (TTO).


In een open brief roept TTO tuinbouwboegbeeld Loek Hermans op in gesprek te gaan met telers. Volgens de telersvereniging wordt het primaire bedrijfsleven tot nu toe nauwelijks betrokken bij de planvorming binnen de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U). Ook zou de topsector te top-down georganiseerd zijn.

Er zijn volgens TTO vooral veel onderzoekers betrokken bij de planvorming binnen de topsector T&U. „Bij de discussie over hoe de uitvoering gaat geschieden, is zelfs helemaal geen primaire ondernemer betrokken.’’

Bottom-up innovatie

TTO werd drie jaar geleden opgericht door de top van primaire bedrijven in de tuinbouw en vertegenwoordigt met een glasareaal van 800 ha zo’n 8% van de glastuinbouw. De vereniging streeft bottom-up innovatie na en wil in de gezamenlijkheid tot technische vernieuwingen komen.

bron: Vakblad voor de Bloemisterij