Skip to main content

Toekomstvisie Platform Tuinbouw Veenstreek

Platform Tuinbouw Veenstreek heeft in samenwerking met vertegenwoordigers uit de vier tuinbouwgebieden in onze gemeente een toekomstvisie voor de tuinbouw gemaakt. Deze visie wordt onder andere gebruikt in gesprekken met de gemeente en de provincie.

In de gemeente Kaag en Braassem liggen twee tuinbouwgebieden op dit moment onder een vergrootglas. In het gebied Baan/Sotaweg werken Greenport Aalsmeer en Platform Tuinbouw Veenstreek samen aan een gebiedsvisie. Daarnaast werkt de gemeente in opdracht van de gemeenteraad aan een gebiedsvisie voor de Flora- en Geestweg.

Alle reden voor Platform Tuinbouw Veenstreek om proactief de toekomstvisie van de tuinbouwondernemers op papier te zetten. Dit visie document is opgesteld samen met vertegenwoordigers uit de vier verschillende gebieden. De toekomstvisie is hier in te zien.